De Strubben: dé plek voor ontmoeting en ontspanning, midden in Drenthe!

Maak kennis met de nieuwe eigenaar van de Strubben

02-03-2016 - Vorig jaar hebben we als stichting de Strubben groepsaccommodaties besloten om te stoppen en De Strubben te verkopen. Inmiddels is De Strubben verkocht en met ingang van 29 april a.s. is de familie Herder de eigenaar van de Strubben.


Omdat de familie Herder de Strubben voortzet in huidige vorm en u mogelijk nog eens gebruik wilt maken van de groepsaccommodatie, kunt u hier een brief lezen waarin zij zichzelf voorstellen.
 
Wel laten we u, wellicht ten overvloede, met nadruk weten dat de familie Herder een eigen onderneming drijft. Er is geen binding met stichting de Strubben groepsaccommodaties, die binnenkort wordt opgeheven en evenmin met de Unie van Baptistengemeenten of een specifieke gemeente van de Unie.
 
De website en het emailadres van de Strubben zijn vanaf 29 april ook tot hun beschikking. Indien er tot die tijd vragen zijn aan ons, dan vernemen we dat graag per email, omdat het telefoonnummer van de Strubben inmiddels niet meer actief is.

Namens het bestuur,

Sake de Vries